Połączenie BIUP oraz BPK

W dniu 29 maja 2015 nastąpiło połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp.z o.o. (jako spółki przejmowanej) na Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych sp. z o.o. z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art.516 § 6 ksh (połączenie poprzez przejecie swojej spółki jednoosobowej) oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, zgodnie z art.515 § 1 ksh. Jednocześnie spółka przejmująca zmieniła nazwę na Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o.

Realizacja: Agencja WMC