Przebudowa ul. Towarowej w Zielonej Górze

W dniu 01.10.2015  została zawarta z Miastem Zielona Góra umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Towarowej w Zielonej Górze w zakresie budowy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania Dokumentacja budowlana"
Wartość umowy: 19 000,00 zł netto; 23 370,00 zł brutto
Termin wykonania zadania: 30.10.2015

Realizacja: Agencja WMC