Prace na linii nr 353

W dniu 23.10.2015 została zawarta z PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze” dla części obejmującej szlaki Ostrowite – Biskupiec Pomorski, Biskupiec Pomorski – Jamielnik.
Wartość umowy: 1 220 400,00 zł netto; 1 501 092,00 zł brutto
Termin wykonania prac projektowych: 25.02.2016

Realizacja: Agencja WMC