Tramwaje Warszawskie

W dniu 26.10.2015 została zawarta ze spółka Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. umowa na opracowanie dokumentacji remontu kanałów przeglądowych i przebudowy myjni stacjonarnej w hali nr 1 na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Mokotów w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Wartość umowy: 320 000,00 zł netto; 393 600,00 zł brutto
Termin wykonania prac projektowych: 26.06.2016r. Nadzór autorski będzie pełniony w latach 2016-2018

Realizacja: Agencja WMC