Wykonanie dokumentacji projektowej linii E59

W dniu 08.01.2016  została zawarta z PKP PLK S.A. umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu:  Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie – część 1.
Wartość umowy: 9 398 600,00 zł netto, 11 560 278,00 zł brutto
Termin wykonania zadania: 28.03.2018

Realizacja: Agencja WMC