Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót drogi S5

W dniu 15.05.2016r. została zawarta ze Euroconsult Polska Sp. z o.o. umowa na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla firmy EUROCONSULT, realizującej zadanie pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami: Zadanie I: Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Kościan; Zadanie II: Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław odc. Węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko”

Realizacja: Agencja WMC