Modernizacja zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy

W dniu 16.02.2017r. została zawarta ze spółką Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. umowa na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania "Budowa - modernizacja zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy"”
Wartość umowy: 1 463 500,00 zł netto, 1 800 105,00 zł brutto.
Termin wykonania zadania: 16.12.2017r. (Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę) oraz do 16.12.2022r. (pełnienie nadzoru autorskiego)Realizacja: Agencja WMC