Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin

W dniu 27.02.2017r. została zawarta ze spółką STUDIO AG Sp. z o.o. umowa na wykonanie części prac projektowych dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wieszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”
Wartość umowy: 184 756,00 zł netto, 227 249,88 zł brutto.
Termin wykonania zadania: 14.07.2017r. (prace projektowe) 31.12.2023r. (nadzór autorski)

Realizacja: Agencja WMC