Dobudowa peronu na st. Poznań Główny

W dniu 28.02.2017r. została zawarta ze spółką PKP PLK S.A. umowa na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę peronu na st. Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego w granicy działki PKP”
Wartość umowy: 699 400,00 zł netto, 860 262,00 zł brutto.
Termin wykonania zadania: 15.12.2017r.

 

Realizacja: Agencja WMC