Wykonanie projektu przebudowy węzła rozjazdów nr 51 II brama w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie

W dniu 06.03.2017r. została zawarta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie umowa dla zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy węzła rozjazdów nr 51 II brama w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie”
Wartość oferty: 345 650,00 zł netto, 425 149,50 zł brutto.
Termin wykonania zadania: 06.10.2017r. (prace projektowe) oraz 06.03.2022r. (nadzór autorski)

Realizacja: Agencja WMC