E59 Poznań Gł. -Szczecin Dąbie

Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zadania :Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  na linii kolejowej E59 odc. Poznan Gł. -Rokietnica w ramach projektu "Prace na linii kolejowej  E59 Poznań Gł. -Szczecin  Dąbie.
Kwota netto: 400 000 zł
Termin realizacji: 30.07.2020

Realizacja: Agencja WMC