Węzeł przesiadkowy Mijanka w Świętochłowicach

Opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo - sieciowej  dla inwestycji planowanej do realizacji w ramach Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka  w Świętochłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.
Kwota netto: 1 491 070,00 zł
Termin realizacji: 22.02.2020

Realizacja: Agencja WMC