Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi

Dnia 28 lutego 2020 r. została popisana przez Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. umowa z Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi” oraz „Przebudowy ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego”.

Wartość netto umowy: 1 609 700,00 zł
Termin realizacji: 28.02.2024

 

Realizacja: Agencja WMC