Mijanka w Świętochłowicach

Dnia 25 maja 2020 została popisana przez Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. umowa z Gminą Świętochłowice  na realizację inwestycji pn.:  Wykonanie punktów dokumentacyjnych w formie węzłów badawczych wraz z opracowaniem wyników w formie operatu, stanowiących uzupełnienie do zadania: "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej dla inwestycji planowanej do realizacji w ramach Projektu rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach"
Termin realizacji: 13.11.2020

Realizacja: Agencja WMC