Projektowanie

Wybierz kategorie aktualności:

 • Firma
 • Tramwaj
 • Kolej
 • Energetyka
 • Projektowanie
 • Projektowanie
  27.03.2019

  Poznań Główny - Wronki

  Dnia 27 marca 2019 została popisana przez Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. umowa z PKP PLK S.A. na realizację inwestycji pn.: „Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu CEF: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” na odcinku: Poznań Główny (0,000) – Wronki (53,500)”

  Więcej
 • Projektowanie
  17.01.2019

  Budowa ul. Ożarowskiej

  Opracowanie wspólnej koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem.

  Więcej
 • Projektowanie
  26.11.2018

  Wilczak - Naramowice

   „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”.

  Więcej
 • Projektowanie
  30.10.2018

  Węzeł przesiadkowy Mijanka w Świętochłowicach

  Opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo - sieciowej  dla inwestycji planowanej do realizacji w ramach Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „ Mijanka  w Świętochłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

  Więcej
 • Projektowanie
  01.10.2018

  E59 Poznań Gł. -Szczecin Dąbie

  Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zadania :Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  na linii kolejowej E59 odc. Poznan Gł. -Rokietnica w ramach projektu "Prace na linii kolejowej  E59 Poznań Gł. -Szczecin  Dąbie.

  Więcej
 • Projektowanie
  20.06.2018

  MPK Poznań

  MPK Poznań -  wykonanie dokumentacji technicznej remontu torowiska tramwajowego na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

  Więcej

Realizacja: Agencja WMC