Zarząd

Krzysztof Majchrzak, Prezes Zarządu

 Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.
Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. i przechodząc poszczególne stopnie zawodowe poprzez Projektanta, Kierownika i Koordynatora Projektu w roku 2012 został Dyrektorem i Członkiem Zarządu.
W roku 2014 objął funkcję Prezesa Zarządu.
W konsekwencji rozwoju Grupy ZUE i konsolidowania biur projektowych, od roku 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., powstałej po połączeniu Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. i Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. Od 2 luty 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

Realizacja: Agencja WMC