Zarząd

Andrzej Sas, Prezes Zarządu

  Ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł Magistra Inżyniera Inżynierii Lądowej w specjalizacji drogi, ulice, lotniska.
W latach 1990 - 1991 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Kontraktu w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym „RENOBET”.
Dalsza część rozwoju jego kariery zawodowej powiązana była z pracą w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w której zaczynał pracować jako Specjalista i awansując kolejno na stanowisko Kierownika Wydziału  Systemów Zarządzania (1996-1998) i Naczelnika Wydziału Planowania i Systemów Zarządzania (1998-1999). Od listopada 1999 roku objął stanowisko Kierownika Projektów Autostrad Wydziału Technicznego w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. Od kwietnia 2002 roku powiązany był z firmą „Scetauroute S.A.”, w której pełnił kolejno funkcje Inżyniera Rezydenta a potem Inżyniera Kontraktu.
Od czerwca 2005 roku jego życiorys zawodowy powiązany był z firmą „DHV POLSKA Sp. z o.o.”, w której zajmował stanowisko Inżyniera Kontraktu na licznych kontraktach. Od stycznia 2010 roku został członkiem zarządu tejże firmy obejmując stanowisko Wiceprezesa, zaś od stycznia 2011 roku został Prezesem Zarządu ”DHV POLSKA Sp. z o.o.”
W latach 2013-2015 jego kariera zawodowa powiązana była z firmą „SYSTRA S.A.” w której zatrudniony był jako  Dyrektor oddziału w Polsce.
Od sierpnia 2015 roku objął stanowisko Dyrektora Działu Infrastruktury w firmie „AECOM Polska Sp. z o.o.”
Od 4 maja 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w „Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.”

 

Krzysztof Majchrzak, Wiceprezes Zarządu

 Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.
Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. i przechodząc poszczególne stopnie zawodowe poprzez Projektanta, Kierownika i Koordynatora Projektu w roku 2012 został Dyrektorem i Członkiem Zarządu.
W roku 2014 objął funkcję Prezesa Zarządu.
W konsekwencji rozwoju Grupy ZUE i konsolidowania biur projektowych, od roku 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., powstałej po połączeniu Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. i Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. Od 4 maja 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Realizacja: Agencja WMC