Zakres działalności

Przedmiotem działalności Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. jest opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego i elektroenergetyki wysokich napięć
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całego kraju. Inwestorom prowadzącym inwestycje możemy zagwarantować wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej we wszystkich stadiach opracowania tj. studia wykonalności, koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze, materiały przetargowe oraz pełnienia funkcji nadzoru autorskiego nad wielobranżową dokumentacją projektową.

Potencjałem spółki są ludzie. Większość pracowników jest absolwentami renomowanych uczelni wyższych, posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu inżynierii budownictwa, infrastruktury, ochrony środowiska
oraz energetyki. Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem i profesjonalnym sprzętem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz projektami, które zostały zrealizowane!

Realizacja: Agencja WMC