Koordynator projektu

Koordynator projektu

Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska:

 • koordynowanie projektu i odpowiedzialność za jego przebieg zgodnie z wymaganiami firmy na wszystkich etapach,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi oraz instytucjami w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji projektu,
 • udział w spotkaniach zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących projektu.

 Oczekiwania

 • doświadczenie w projektach infrastrukturalnych z branży kolejowej, drogowej lub budowlanej,
 • wyższe wykształcenie techniczne,
 • znajomość metodyki oraz narzędzi używanych do prowadzenia projektów,
 • bardzo dobra znajomość prawa budowlanego,
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • udział w ciekawych projektach,
 • szkolenia zawodowe.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji (CV z listem motywacyjnym) na adres e-mail:
bpk@bpk-poznan.com.pl lub składanie w sekretariacie Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w okresie do 1 roku."

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 68, 61-891 Poznań,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres do 1 roku,
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Realizacja: Agencja WMC