Oferta

Oferujemy wykonanie Raportów z Audytów BRD na wszystkich etapach od Ocen BRD, poprzez Audyty dla stanów istniejących, etapów projektowania jak i przed oddaniem inwestycji do użytkowania dla dróg samorządowych oraz dróg krajowych i autostrad.

 

Oferujemy wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej studia wykonalności, koncepcje, projekty podstawowe, w tym budowlane, materiały przetargowe oraz projekty wykonawcze dla inwestycji o dużym stopniu złożoności w następujących specjalnościach:

 • sieci elektroenergetyczne wysokich napięć;
 • linie, stacje i bocznice kolejowe (z odwodnieniem);
 • linie tramwajowe;
 • drogi, ulice i przejazdy;
 • kolejowe i drogowe mosty, wiadukty, tunele i przepusty;
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 • urządzenia łączności przewodowej i radiowej, cyfryzacji linii i węzłów, sieci komputerowych i informatyki;
 • budynki i budowle wraz z technologią (dworce, nastawnie, zaplecza techniczne);
 • zajezdnie tramwajowe;
 • ochrona środowiska i gospodarka wodno-ściekowa;
 • gospodarka elektroenergetyczna w zakresie wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
 • sieć trakcyjna i linie potrzeb nietrakcyjnych.

 

Realizacja: Agencja WMC