Zespół Linii, Stacji i Węzłów

Zespół Linii, Stacji i Węzłów –  wykonuje dokumentację projektową we wszystkich stadiach opracowania w zakresie:

  • linii kolejowych i tramwajowych;
  • węzłów;
  • łącznic;
  • stacji rozrządowych, ładunkowych i kontenerowych;
  • bocznic;
  • zajezdni tramwajowych.

Realizacja: Agencja WMC