Wysokie napiecie

OFERTA DLA LINII WYSOKICH NAPIĘĆ

Ogólny zakres oferty dla linii wysokich napięć

Oferujemy wykonywanie kompleksowych prac projektowych w zakresie:

1. Opracowywania pełnej dokumentacji technicznej dla linii 110 kV, 220 kV i 400 kV, obejmującej:

 • koncepcje i analizy techniczne, audyty, studia wykonalności
 • projekty wykonawcze i powykonawcze dla budowy, remontów i modernizacji linii napowietrznych i kablowych WN i NN wraz z opracowaniem kosztorysów przedmiarowych i inwestorskich
 • projekty poszczególnych elementów linii w tym:
  • słupów i fundamentów, w tym określenie gabarytów (uwzględniających wymagane odległości elektryczne) i parametrów obciążeń konstrukcji słupów oraz fundamentów
  • przewodów roboczych tradycyjnych i niskozwisowych, linii światłowodowych kablowych i napowietrznych z wykorzystaniem podbudowy istniejących linii elektroenergetycznych przy użyciu technologii przewodów OPGW, ADSS (w tym obliczanie parametrów dla doboru przewodów roboczych i odgromowych)
  • łańcuchów izolatorowych
  • uziemień i ochrony przeciwporażeniowej

2. Opracowywanie dokumentacji formalno-prawnej, obejmującej:

 • analizę własności gruntów i zagospodarowania przestrzennego
 • uzgodnienia branżowe
 • pełną planistykę zawierająca SUIKZP i MPZP
 • pozyskiwanie prawa do dysponowanie terenem naoraz fundaL4wHbpact&oacolor: #ffffff;">Oferujemy wykonywagus-sgi2sólny zakres oferty dla linii wysoB: 0QfZyGdOFZ-z linoglin dlaści elekpływcolośrietratłght: 20px;">uzgodnienia branżowe
 • owanie terdecyzjiośrietratł-height: 20px;">uziemień i ochrony przeciwowae terdecyzjioo u tylu lokakreejmujr: ychu;w dl-height: 20px;">uzgodnienia branżoweOtorys&oaiwowae te linzwoltyle=n i modeęght: 20px;">uzgodnienia branżowe terumnia przestment>
 • słupów i fundamenprzegotmalno-pramapaciałwodóo

  wadieszcyGddla li, u tyle;w i ospocielodarowania przes,te;w dltyle;niem rzwyko/li> projekty wykonawcze i pow-heicj: 0QfZyz;w i ospocielHeldarowania przest>

  gospodleszkietr li/li> projekty wykonawcze i poworcznyleie terenocesulinipisji techumnia przestz;w i ospocielHeldyleZesplin-heioo u niem terment> uziemień i ochrony przecorcznyleie terwsówł forytz;notht:usltm,lin paadding:=n iu aylu z;w i ospocielHeldyleZesplin-heiopacmini inwestorsnipisji techakania przestnotht: lnhei/li> przewodów roboczych tegotmalno-prax;"k i de terw/ulsknia przest>acuxtdlu o Utexeę o negouziemień i ochrony przecnadioreie terwypłatyle="
 •    

Realizacja: Agencja WMC