Zespół Architektury i Konstrukcji

Zespół Architektury i Konstrukcji – wykonuje dokumentację projektową we wszystkich stadiach opracowania w zakresie:

  • projektów architektoniczno-budowlanych;
  • małej architektury z elementami zagospodarowania terenu.

Realizacja: Agencja WMC