Zespół Drogowy

Zespół Drogowy – wykonuje dokumentację projektową we wszystkich stadiach opracowania w zakresie:

  • dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • przejazdów kolejowych;
  • dróg, ulic, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów.

Realizacja: Agencja WMC