Zespół Sieci Trakcyjnej i Elektroenergetyki

Zespół Elektroenergetyki i Sieci Trakcyjnej –  wykonuje dokumentację projektową we wszystkich stadiach opracowania w zakresie:

 • sieci energetycznych zasilających średniego i niskiego napięcia, kablowych i napowietrznych;
 • układów energetycznych z gospodarką energetyczną włącznie, dla węzłów kolejowych,
 • zakładów przemysłowych, miast itp.;
 • stacji transformatorowych, słupowych, przewoźnych i stacjonarnych;
 • automatyki przemysłowej i elektroenergetyczej;
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych, oświetleniowych i siłowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych;
 • autonomicznych układów zasilania dla sieci komputerowych;
 • oświetlenia terenów kolejowych, autostrad, mostów, placów i ulic ;
 • sieci trakcyjnej kolejowej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych;
 • sieci trakcyjnej i urządzeń elektrycznych w zajezdniach tramwajowych;
 • urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów w torowiskach kolejowych i tramwajowych.

Realizacja: Agencja WMC