Zespół Mostowy

Zespół Mostowy –  wykonuje dokumentację projektową we wszystkich stadiach opracowania w zakresie:

  • mostów drogowych i kolejowych (stalowych i żelbetowych);
  • wiaduktów;
  • tuneli;
  • przejść podziemnych i kładek dla pieszych;
  • przepustów.

Realizacja: Agencja WMC