Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym

Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym – wykonuje dokumentację projektową we wszystkich stadiach opracowania w zakresie:

  • stacyjnych, kluczowych i mechanicznych, elektrycznych suwakowych lub przekaźnikowych,
  • hybrydowych (przekaźnikowo-komputerowych) i komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
  • półsamoczynnej i samoczynnej blokady liniowej (różnych typów i odmian) na szlakach;
  • urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych obsługiwanych z miejsca lub z odległości, półsamoczynnych i samoczynnych (różnych typów i odmian);
  • urządzeń zdalnego sterowania w obrębie węzłów i linii kolejowych z dyspozytorskimi i lokalnymi centrami sterowania;
  • urządzeń do diagnozowania urządzeń s.r.k;
  • urządzeń do diagnozowania stanów awaryjnych taboru;
  • urządzeń telewizji użytkowej do kontroli sygnałów końca pociągu oraz obserwacji ruchu na przejazdach kolejowych ze zdalną obsługą urządzeń przejazdowych;
  • urządzeń samoczynnego hamowania pociągu.

Realizacja: Agencja WMC