Zespół Telekomunikacji

Zespół Telekomunikacji – wykonuje dokumentację projektową we wszystkich stadiach opracowania w zakresie:

  • kablowych linii światłowodowych ziemnych i w kanalizacji kablowej;
  • kablowych linii światłowodowych podwieszanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej;
  • kanalizacji kablowej;
  • sieci kablowej dostępowej;
  • sieci teletransmisyjnych platformy optycznej DWDM i SDH;
  • sieci teletransmisyjnych dostępowych;
  • instalacji okablowania strukturalnego;
  • instalacji telewizji użytkowej;
  • instalacji sygnalizacji pożaru i włamania;
  • adaptacje budowlane pomieszczeń do instalacji urządzeń teleinformatycznych.

Realizacja: Agencja WMC