Budowa - modernizacja zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania "Budowa - modernizacja zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy".

1. Zakres zadania obejmuje:

 • Budynek dla służb eksploatacji tramwajów – budowa od podstaw,
 • Budynek myjni – budowa od podstaw,
 • Budynek do reprofilacji obręczy tramwajowych – budowa od podstaw,
 • Budynek magazynowy – budowa od podstaw,
 • Budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej, portierni – budowa od podstaw,
 • Budynek hali zajezdni – przebudowa naw obsługowych, termomodernizacja i renowacja elewacji budynku,
 • Infrastruktura zewnętrzna zajezdni:
  budowa systemu zarządzania ruchem tramwajów w zajezdni wraz z systemem monitoringu,
  przebudowa układu torowo-sieciowego,
  przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  przebudowa sieci ciepłowniczych,
  przebudowa sieci teletechnicznych,
  przebudowa
  przebudowa układu dróg wewnętrznych i placów z miejscami parkingowymi wraz z ogrodzeniem,

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z pkt 2.3 Działu II SIWZ oraz wzoru umowy.

 

Realizacja: Agencja WMC