Dobudowa peronu na st. Poznań Główny

Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę peronu na st. Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego w granicy działki PKP

Opis

Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • stronę wschodnią stacji Poznań Główny obszar między torem nr 8 a granicą PKP z Galerią,
  • budowa peronu dwukrawędziowego z układem torowym wraz z SDIP, SMW, oświetleniem, nagłośnieniem, małą architekturą i ewentualnym zadaszeniem na długości peronu,
  • budowa przejścia podziemnego (tunelu) z wejściami na nowy peron i budową windy,
  • dostosowanie torów między innymi nr 10 oraz toru nr 33 wraz z elektryfikacją i właściwym odwodnieniem do nowego układu peronów,
  • wbudowanie rozjazdów łączących tory wraz z odwodnieniem

Realizacja: Agencja WMC