Modernizacja infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny

Modernizacja infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny po stronie zachodniej z dostosowaniem jej do obsługi osób niepełnosprawnych

Opis

Inwestycja polega m.in. na

  • przebudowie peronów do wysokości 550 mm powyżej główki szyny (perony 4, 4a,5 i 6),
  • modernizacji przejścia podziemnego w obrębie części zachodniej stacji Poznań Główny, tj. peronów 4, 5 i 6 aż do Dworca Zachodniego z przystosowaniem wyjść peronowych do obsługi osób niepełnosprawnych (windy),
  • wymianie nawierzchni torowej na długości peronów wraz z rozjazdami z zabudową warstw ochronnych,
  • przebudowie odwodnienia i włączenie go do punktu odbioru, który będzie odprowadzał dalej do ul. Hetmańskiej (przyciskiem),
  • remoncie wiat nad peronami 4, 5 i 6 – tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi pasażerskiej,
  • modernizacji odwodnienia przejścia podziemnego na długości od peronu 4 do peronu PST,
  • przebudowie przejścia służbowego w poziomie szyn,
  • zmianie konstrukcji peronu 4a.

Realizacja: Agencja WMC