Prace na linii 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn - Korsze

Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku granica IZ Olsztyn (km 219,400)- stacja Olsztyn realizowanego w ramach projektu pn. "Prace na linii 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn - Korsze

Opis

Powyższy odcinek stanowi fragment linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, olsztyńskim i m. Olsztyn, na terenach gmin Nowe Miasto Lubawskie, Iława, Ostróda, Gietrzwałd i Olsztyn.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • podwyższenie prędkości rozkładowej pociągów na odcinku granica IZ (km 219,400) -Iława - Ostróda – Olsztyn linii kolejowej nr 353 z 100 km/h do 120 km/h (jest to pierwszy etap realizacji robót, podniesienie prędkości na całym odcinku będzie możliwe po zrealizowaniu kolejnych prac na ww. odcinku);
  • skrócenie o 5 min. czasu przejazdu pociągów na trasie Iława – Olsztyn;
  • poprawę bezpieczeństwa na 3 przejazdach kolejowo – drogowych poprzez podniesienie kategorii przejazdów;
  • zwiększenie komfortu obsługi podróżnych oraz estetyki poprzez modernizację 3 peronów;
  • zmniejszenie nakładów na konserwację i utrzymanie linii kolejowej nr 353.

Realizacja: Agencja WMC