Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie – część 1

Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 1 odcinek st. Poznań Główny – st. Wronki (włącznie) tj. od km 0,000 do km 52,265.


Realizacja inwestycji ma na celu:

 • przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych,
 • poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii,
 • zdecydowane zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury,
 • uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:
  zwiększenie komfortu podróży,
  zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
  skrócenie czasu podróży,
  zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
  eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Modernizacja zakłada na odcinku linii Poznań POD (Jeżyce) – Wronki modernizację linii do prędkości 160 km/h (przy założeniu prowadzenia ruchu towarowego z prędkością 80 km/h)

 

Realizacja: Agencja WMC