Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy węzła rozjazdów nr 51 II brama w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie

Opis

Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • Przebudowę układu wjazdu i wyjazdu II bramą z zachowaniem dwutorowego układu łukami minimum 20 m oraz niezbędną przebudową torów poza granicami działki MPK SA.,
  • Wymianę fragmentu ogrodzenia wraz z bramą wjazdowo-wyjazdową na bramę sterowaną podczerwienią (sterowanie z istniejących nadajników w pojazdach oraz z portierni za pomocą pilota),
  • Zaprojektowanie instalacji teletechnicznej umożliwiającej łączność prowadzącego pojazd ze Stacja Obsługi w celu zgłoszenia usterki,
  • Zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez tramwaj na torach szlakowych z obydwu kierunków,
  • Przebudowę układu sieci trakcyjnej,
  • Przebudowę oświetlenia terenu w projektowanym zakresie,
  • Przebudowę i budowę sieci kanalizacyjnej odwodnienia torowisk,
  • Przeniesienie portierni lub zaprojektowanie nowego budynku portierni w przypadku kolizji z nowym układem torowym.

Realizacja: Agencja WMC