Analiza możliwości rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku

Koncepcja programowo-przestrzenna Analiza możliwości rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku

Celem  dokumentacji było opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla rejonu Portu Zewnętrznego oraz terenów przyległych drożnego, spójnego i optymalnego układu komunikacyjno drogowo – kolejowego jako elementu koniecznego dla właściwego funkcjonowania baz istniejących oraz nowych inwestycji na przedmiotowym obszarze.

Zakres opracowania obejmował obszar na kierunku południe – północ (wraz z):

  • w zakresie układu torowego – od stacji PKP PLK S.A. Gdańsk Port Północny w części obsługującej bazy i terminale Portu Zewnętrznego oraz terenów sąsiadujących w tym Pomorskie Centrum Logistyczne i Gminy Gdańsk,
  • w zakresie układu drogowego od ulicy Kontenerowej, poprzez terminale Portu Zewnętrznego, do wysokości bramy Terminala Promowego Westerplatte (u zbiegu ulic mjr H. Sucharskiego i Pokładowej) ograniczony na kierunku wschód – zachód linią brzegową i (wraz z) ulicą mjr H. Sucharskiego.

modernizacji sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku

Realizacja: Agencja WMC