Modernizacja linii kolejowej E30 Odcinek Opole – Wrocław – Legnica – granica państwa

Modernizacja linii kolejowej E30 Odcinek Opole – Wrocław – Legnica – granica państwa

Celem projektu była: kompleksowa przebudowa i dostosowanie linii E30 na odcinku Opole – Wrocław – Legnica – granica państwa do standardów AGC /AGTC z uwzględnieniem przewozów intermodalnych i kombinowanych oraz usunięcie niektórych „wąskich gardeł” eksploatacyjnych w międzynarodowym korytarzu transportowym, którego częścią jest linia E30 (Korytarz III Berlin /Drezno – Wrocław – Opole – Kraków – Kijów). Końcowym efektem realizacji projektu jest poprawa stanu infrastruktury kolejowej oraz skrócenie czasu jazdy o 240 minut.

Odcinek Opole – Brzeg – Oława – Wrocław (dł. 82 km): 

Rola BPK Poznań Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta polegającej na technicznej koordynacji prac przedprojektowych i dokumentacji projektowej wykonywanej przez inne jednostki projektowe oraz udział w opracowywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej na wszystkich etapach realizacji tj. projektów budowlanych, wykonawczych i materiałów przetargowych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla kompleksowej popowodziowej odbudowy odcinka w związku ze skutkami powodzi, z uwzględnieniem standardów AGC/AGTC i potrzeb transportu kombinowanego i przewozów intermodalnych.

Modernizacja obejmowała:

 • przebudowę stacji: Opole Zachodnie, Dąbrowa Niemodlińska (przekształcenie w przystanek osobowy), Lipki (zamiana na przystanek osobowy), Oława, Izawice (zamiana na przystanek osobowy);
 • przebudowę przystanków osobowych: Chróścina, Przecza, Zębice Wrocławskie;
 • modernizację szlaków;
 • przebudowę obiektów inżynieryjnych występujących na linii.

Zakres przebudowy obejmował:

 • układy geometryczne,
 • podtorze,
 • nawierzchnie z odwodnieniem,
 • przejazdy kolejowe,
 • sieć trakcyjną z linią potrzeb nietrakcyjnych,
 • liniowe i stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, obiekty kubaturowe,
 • instalacje i urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne.

W ramach modernizacji stacji przebudowano perony, tunele i inne ciągi komunikacyjne, urządzenia wizualnej i akustycznej informacji dla podróżnych, elementy małej architektury i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych.

Odcinek Wrocław Muchobór – Legnica – długość 55,8 km

Rola BPK Poznań Sp. z o.o.: Koordynacja i opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wszystkich etapach realizacji tj. projektów budowlanych, wykonawczych i materiałów przetargowych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla modernizacji polegającej na dostosowaniu całej infrastruktury kolejowej do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 –120 km/h dla pociągów towarowych.
Dokumentację dla odcinka Wrocław – Legnica opracowano we współpracy z BPK Katowice Sp. z o.o., Elekol S.C. (obecnie Arcadis Profil Sp. z o.o.), BPK i UI Łódź, Gibb Polska Sp. z o.o. (obecnie Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o.), CBPBBK ”Kolprojekt”, BPI Sp. o.o. (obecnie Pöyry Infra Sp. z o.o.).

Przebudowie podlegały:

1. Stacje:

 • Wrocław Żerniki;
 • Wrocław Leśnica;
 • Miękinia, Środa Śląska;
 • Malczyce, Szczedrzykowice.

2.Szlaki:

 • Wrocław Muchobór – Wrocław Żerniki;
 • Wrocław Żerniki – Wrocław Leśnica;
 • Wrocław Leśnica – Miękinia (z p.o. Mrozów);
 • Miękinia – Środa Śląska (z p.o. Przedmoście Św.);
 • Środa Śląska – Malczyce, Malczyce – Szczedrzykowice;
 • Szczedrzykowice – Legnica (z p.o. Jaśkowice Legnickie i p.odg. Wielkie Piekary).

3. Obiekty inżynieryjne:

 • 10 wiaduktów;
 • 10 mostów;
 • 56 przepustów;
 • 7 przejść pod torami.

4. 30 przejazdów, w tym

 • przejazdów kategorii A – 11;
 • przejazdów kategorii B – 3;
 • przejazdów kategorii C – 7;
 • przejazdów kategorii D – 9.

Dla osiągnięcia celów modernizacji zaprojektowano przebudowę:

 • układów torowych łącznie z wymianą podtorza, tłucznia, podkładów, szyn,rozjazdów;
 • zewnętrznych sieci i instalacji, urządzeń sanitarnych i przemysłowych;
 • przejazdów kolejowych wraz z rozwiązaniem ruchu drogowego w obrębie likwidowanych przejazdów;
 • sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi;
 • urządzeń elektroenergetycznych, w tym: urządzeń zasilania obiektów kolejowych i nie kolejowych, oświetlenie zewnętrzne stacji i przystanków, zasilanie i oświetlenie rozjazdów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, zasilanie rezerwowe urządzeń srk;
 • urządzeń sterowania ruchem kolejowym z wymianą i instalacją w nowych miejscach semaforów, budową samoczynnej blokady liniowej oraz wprowadzenia komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Wrocław – Legnica z jednej nastawni;
 • zwiększenie mocy podstacji trakcyjnych, w celu umożliwienia ruchu elektrowozom o mocy 6000 kilowatów.

Stacje zostały wyposażone w nowe, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych perony o długości 200 m.
W zakresie obiektów związanych z prowadzeniem ruchu wykonano elementy małej architektury oraz kolorystykę i elewację.

 

 

Modernizacja linii kolejowej E30 Odcinek Opole – Wrocław – Legnica – granica państwa

Realizacja: Agencja WMC