Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź etap I – odcinek Skierniewice – Łódź Widzew

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź etap I – odcinek Skierniewice – Łódź Widzew

I etap modernizacji obejmował zaprojektowanie i wykonanie przebudowy:
1. odcinka Skierniewice – Koluszki (dł. 41,8 km), którego wykonawcą jest Konsorcjum kierowane przez: Trakcja Polska – PKRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
2. odcinka Koluszki – Łódź Widzew (dł. 21 km) którego wykonawcą jest Konsorcjum kierowane przez: PKP Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oczekiwany efektmodernizacji: zwiększenie prędkości z użyciem taboru klasycznego do 140 km/h, i taboru z wychylnym nadwoziem do 160 km/h, i uzyskanie czasu przejazdu poniżej 75 minut na całej linii Warszawa – Łódź, wzrost bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie kosztów przewozu i utrzymania infrastruktury, ograniczenie hałasu i drgań, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Rolą BPK Poznań w przedsięwzięciu było koordynowanie procesu projektowania oraz opracowanie, we współpracy z CBPBBK KOLPROJEKT i BPK i UI Łódź, dokumentacji projektowej dla celów modernizacji obu odcinków linii.
 
I Zakres dokumentacji projektowej dla odcinka Skierniewice – Koluszki: 
 • wykonanie projektów budowlanych wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę,
 • wykonanie projektu wykonawczego z uwzględnieniem fazowania prac,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej technicznej.

Zakres rzeczowy modernizacji:

 • przebudowę układu torowego dla uzyskania prędkości V=140 km/h na projektowanym odcinku i możliwości przejazdu taboru z wychylnym nadwoziem do prędkości 160 km/h na całej długości trasy,
 • przebudowę podtorza dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości,
 • przebudowę obiektów inżynieryjnych (3 mosty, 6 wiaduktów, 27 przepustów i 3 kładki dla pieszych) w zakresie dostosowania ich do warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych „D2” i rozporządzenia MT i GM z dnia 10.09.1998 oraz dostosowania do prędkości 140 km/h z możliwością jej zwiększenia do 160km /h dla taboru z wychylnym pudłem i obsługi osób niepełnosprawnych,
 • przebudowę peronów i obiektów kubaturowych w związku z weryfikacją trasy linii kolejowej właściwej dla danej prędkości,
 • przebudowę przejazdów kolejowych w związku z modernizacją układów torowych,
 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie dostosowania infrastruktury do prędkości 140 –160 km/h z ułożeniem kabli szlakowych i kabla światłowodowego oraz usunięcia kolizji kablowych wynikających z modernizacji układu torowego,
 • przebudowę sieci trakcyjnych w zakresie demontażu istniejącej sieci i budowy nowej o przekroju 320 mm2 , budowy nowych sieci dla przejść zwrotnicowych na stacjach pomiędzy torami 1 i 2 i przebudowy istniejących sieci torów bocznych na stacjach w związku z przebudową układów torowych,
 • przebudowę zasilania odbiorów nietrakcyjnych na zasilanie z nowo wybudowanej linii 15 KV za pomocą stacji transformatorowych SN/nn (15/0,4 kV),
 • przebudowę energetyki do 1 kV z zakresie modernizacji eor, oświetlenia peronów, torów i rozjazdów oraz przejazdów.

II Zakres dokumentacji projektowej dla odcinka Koluszki – Łódź Widzew:

 • wykonanie prac przedprojektowych,
 • opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych,
 • wykonanie projektów budowlanych wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę,
 • wykonanie projektu wykonawczego z uwzględnieniem fazowania prac,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej technicznej.

Zakres rzeczowy modernizacji:

 • przebudowę układu torowego dla uzyskania prędkości V=140 km/h na projektowanym odcinku i możliwości przejazdu taboru z wychylnym nadwoziem do prędkości 160 km/h na całej długości trasy,
 • przebudowę podtorza dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości,
 • przebudowę obiektów inżynieryjnych (11 obiektów do napraw głównych, remontu 5 obiektów, budowy tunelu pasażerskiego na stacji Koluszki, likwidacji 5 kładek) w zakresie dostosowania ich do warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych „D2”, i rozporządzenia MT i GM z dnia 10.09.1998 oraz dostosowania do prędkości 140 km/h z możliwością jej zwiększenia do 160km /h dla taboru z wychylnym pudłem i obsługi osób niepełnosprawnych,
 • przebudowę przejazdów kolejowych w związku z modernizacją układów torowych,
 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie dostosowania infrastruktury do prędkości 140–160 km/h z ułożeniem kabli szlakowych, kabla łącznikowego i usunięcia kolizji kablowych wynikających z modernizacji układu torowego,
 • przebudowę sieci trakcyjnych w zakresie demontażu istniejącej sieci i budowy nowej o przekroju 320 mm2, budowy nowych sieci dla przejść zwrotnicowych na stacjach pomiędzy torami 1 i 2 i przebudowy istniejących sieci torów bocznych na stacjach w związku z przebudową układów torowych,
 • przebudowę zasilania odbiorów nietrakcyjnych na zasilanie z nowo wybudowanej linii 15 KV za pomocą stacji transformatorowych SN/nn ( 15/0,4 kV),
 • przebudowę energetyki do 1 kV z zakresie modernizacji eor, oświetlenia peronów, torów i rozjazdów oraz przejazdów.

 

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź

Realizacja: Agencja WMC