Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego na linii kolejowej E-20

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego na linii kolejowej E-20

 

Węzeł Poznański jest istotną częścią linii E20. Jest on zlokalizowany na obszarze siedmiu stacji, od stacji Swarzędz na wschodzie, do stacji Poznań Junikowo na zachodzie i obejmuje obszar około 20 km. Główną stacją węzłową jest stacja Poznań Główny, na której krzyżują się linie E20 oraz linia E59 (trasa północ–południe), która łączy się z międzynarodową z linią E30 (Drezno – Ukraina).

Rola BPK Poznań – wykonawca dokumentacji projektowej.

Projekt obejmował:
1) kontrakt nr 1 na budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym zgodnie z Warunkami kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla robót elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę -FIDIC1999 wydanie 1.
Zakres dokumentacji dla kontraktu nr 1:

  • szczegółowa koncepcja modernizacji dla całego projektu,
  • szczegółowa koncepcja modernizacji dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • materiały przetargowe składające się z Opisu Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Technicznych.

2) Kontrakt nr 2 obejmujący inne roboty związane z modernizacją Poznańskiego Węzła Kolejowego zgodnie z Warunkami kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno – budowlanych zaprojektowanych przez Zamawiającego – FIDIC 1999 wydanie 1, tj.:

  • modernizację nawierzchni, podtorza, obiektów inżynieryjnych, peronów, przejazdów, zasilania, infrastruktury nie-kolejowej, urządzeń sanitarnych i przemysłowych, ochronę środowiska (w tym odwodnienie) i wymianę – LOT A;
  • sieć trakcyjną i zasilanie – LOT B;
  • skrzyżowanie dwupoziomowe (wiadukt w km 292.930) w Swarzędzu – LOT C.

Zakres dokumentacji dla kontraktu nr 2:

  • szczegółowe koncepcje modernizacji dla LOT-ów A, B, C;
  • specyfikacje istotnych warunków zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004;
  • projekty budowlane i wykonawcze.

Projekt współfinansowano z funduszy ISPA.

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego

Realizacja: Agencja WMC