Modernizacja (rozbudowa) pętli tramwajowej Motoarena w Toruniu

Modernizacja (rozbudowa) pętli tramwajowej Motoarena w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT – City

Zadanie obejmowało  opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy:

 • układu torowego wraz z budową dodatkowych torów odstawczych o długości 1,4 kilometra toru pojedynczego, w konstrukcji podsypkowej i bezpodsypkowej w systemie o zabudowie z betonu cementowego (na przejazdach i przejściach dla pieszych) oraz wbudowaniem rozjazdów – 7 szt. wraz z odwodnieniem i peronami przystankowymi,
 • sieci trakcyjnej na obszarze pętli wraz z wymianą słupów trakcyjnych o długości 1,4 kilometra toru pojedynczego,
 • układu drogowego drogi krajowej DK 80 (droga klasy G) na długości 0,7 km, w tym:
  jezdni i zjazdów drogowych,
  parkingu samochodowego wewnątrz pętli,
  przejść dla pieszych oraz systemu chodników,
  ścieżki rowerowej oraz przygotowania placu pod miejsca parkingowe dla rowerów,
  platform przystankowych (4 sztuki),
  oświetlenia jezdni, chodników, peronów przystankowych i terenu pętli.
 • instalacji Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • sterowania i ogrzewania zwrotnic wraz z sygnalizacją świetlną,
 • instalacji smarownic torowych.

 

Realizacja: Agencja WMC