Modernizacja zabytkowej stacji Wrocław Leśnica w ramach modernizacji linii kolejowej E-30 Wrocław Muchobór – Legnica

Modernizacja zabytkowej stacji Wrocław Leśnica w ramach modernizacji linii kolejowej E-30 Wrocław Muchobór – Legnica

Dla stacji Wrocław Leśnica przygotowano dokumentację projektową składającą się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego i materiałów przetargowych. Ponadto umowa przewidywała pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów budowlanych dotyczących inwestycji.

Zakres projektu budowlanego:

 • Przebudowa stacji kolejowej Wrocław Leśnica oraz przejazdu drogowego w ciągu ul. Średzkiej i ul. Trzmielowickiej od km 12.350 do km 14.700 na obszarze kolejowym,
 • Przebudowa układu torowego,
 • Przebudowa układu drogowego,
 • Przebudowa obiektów inżynieryjnych,
 • Roboty odwodnieniowe,
 • Przebudowa sieci trakcyjnej,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych,
 • Przebudowa i rozbudowa istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą.

Projekt wykonawczy uwzględniał:

 • Układ torowy,
 • Roboty odwodnieniowe,
 • Drogi kołowe publiczne,
 • Urządzenia automatyki kolejowej,
 • Urządzenia telekomunikacji i łączności,
 • Zasilanie trakcji i odbiorników nietrakcyjnych,
 • Obiekty inżynieryjne,
 • Sieci, urządzenia sanitarne i przemysłowe – zewnętrzne – sieć gazową.

Stacja kolejowa Wrocław-Leśnica jest wpisana do rejestru zabytków. W związku z tym niezbędne było uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego.

Modernizacja zabytkowej stacji Wrocław Leśnica

Realizacja: Agencja WMC