Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu TEN-T 2011-PL-93141

Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu TEN-T 2011-PL-93141-S „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”

Przedmiotem prac projektowych jest modernizacja linii kolejowej 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki o długości 24,500 km.

W opracowaniu dokumentacji uwzględniane są następujące rodzaje robót:

 1. Roboty torowe nawierzchniowe, podtorzowe i odwodnieniowe;
 2. Przebudowa peronów z wyposażeniem;
 3. Roboty drogowe związane z przebudową przejazdów i obiektów inżynieryjnych;
 4. Roboty telekomunikacyjne;
 5. Sieć trakcyjna i elektoenergetyka nietrakcyjna;
 6. Obiekty inżynieryjne;
 7. Obiekty kubaturowe do zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym z instalacjami;
 8. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 9. Prace związane z ochroną środowiska;
 10. Pomiary geodezyjne i inne roboty towarzyszące;
 11. Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

Modernizacja linii kolejowej skutkować będzie podniesieniem maksymalnej prędkości do 120 km/h. Zmodernizowane zostaną przystanki osobowe, przejścia dla pieszych oraz częściowo stacje na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki.
W ramach umowy przygotowywana jest dokumentacja i uzyskiwane są pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do zrealizowania robót budowlanych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja: Agencja WMC