Poprawa stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”

Dokumentację projektową wykonano dla następujących linii kolejowych:

  • Linia nr 1 Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice na odcinku o długości ca. 18 km, 
  • Linia nr 160 Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice na odcinku o długości ca. 16km,
  • Linia nr 186 Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice na odcinku o długości ca. 16km,
  • Linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny na odcinku o długości ca. 16 km.

Dokumentację opracowano w następujących branżach: układ torowy z odwodnieniem, peronami i przejazdami, sieć trakcyjna, telekomunikacja, mała architektura, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyka, obiekty inżynieryjne (mosty, przepusty, wiadukty).

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zamówienia obejmowała wykonanie:koncepcji,

  • dokumentacji wykonawczej wraz z pozyskaniem koniecznych uzgodnień i decyzji,
  • dokumentacji powykonawczej.

Realizacja: Agencja WMC