Prace na linii kolejowej nr 353 na szlaku Ostrowite – Biskupiec Pomorski i Biskupiec Pomorski – Jamielnik

Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo – Pomorskie – Iława – Olsztyn - Korsze dla części obejmującej szlaku Ostrowite – Biskupiec Pomorski i Biskupiec Pomorski – Jamielnik

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zamówienia obejmowała wykonanie robót na szlakach:

 • Ostrowite – Biskupiec Pomorski
  Tor nr 1 w km 202,000 do km 211,587;
  Tor nr 2 w km 201,952 do km 211,500;
 • Biskupiec Pomorski – Jamielnik
  Tor nr 1 w km 213,553 do km 220,700;
  Tor nr 2 w km 213,583 do km 220,700;

w następującym zakresie:

 • dokumentacja geotechniczna,
 • koncepcja projektowa,
 • projekty budowlano-wykonawcze wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji, pozwoleń, w tym deklaracja weryfikacji WE oraz dokumentacji przebiegu oceny zgodności,
 • projekty organizacji ruchu drogowego docelowego i na czas robót,
 • materiały przetargowe (przedmiary robót, STWiORB, kosztorys inwestorski).

Dokumentacja projektowa została wykonana w następujących branżach:

 • układ torowy,
 • układ drogowy,
 • obiekty inżynieryjne,
 • elektroenergetyka nietrakcyjna,
 • telekomunikacja,
 • urządzenia sterowania ruchem  kolejowym,
 • sieć trakcyjna.

Realizacja: Agencja WMC