Projekt budowlany przebudowy mostu św. Rocha na rzece Warcie w Poznaniu

Projekt budowlany przebudowy mostu św. Rocha na rzece Warcie w Poznaniu

Most św. Rocha w Poznaniu jest pięcioprzęsłowym mostem drogowym, łączącym dzielnice Poznania położone po obu stronach rzeki Warty. Został on zbudowany w 1911 roku. W roku 2000, ze względu na zużycie konstrukcji i zły stan przęseł podjęto decyzje o przebudowie mostu, którą należało wykonać z uwzględnieniem wymogów:

  • Konserwatora Zabytków odnośnie zachowania pierwotnego wyglądu mostu jako obiektu zabytkowego,
  • Inwestora, tj. Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, odnośnie wykonania przebudowy z przeznaczeniem dla ruchu tramwajowego, samochodowego, rowerowego i pieszego, z dylatacją tylko na początku i końcu obiektu.

W celu spełnienia warunków Inwestora most został zaprojektowany na obciążenie taborem tramwajowym na klasę obciążenia „B” wg PN-85/S-10030 wyd. 2. Zastosowano ciągłą konstrukcję mostu oraz utrzymano kształt i formę mostu zachowując jednocześnie istniejące długości przęseł odniesione do osi podpór. Długość teoretyczna mostu po przebudowie wynosiła 207,10 m, szerokość konstrukcji nośnej w przęśle nurtowym 27,63 m, a na przęsłach zalewowych 24,98 m. Zaprojektowano przęsło nurtowe w konstrukcji stalowej. W przekroju poprzecznym konstrukcja składa się z szeregu belek stalowych o wspólnym pasie górnym w formie płyty ortotropowej. Przęsła zalewowe zaprojektowano jako konstrukcje sprężone. Schematem statycznym projektowanego mostu jest ciągły układ belkowo-łukowy.

Długość rzeczywista mostu wynosi 222 m. Posiada 4 żelbetowe przęsła łukowe o rozpiętości 70 m, wsparte na dwóch betonowych przyczółkach brzegowych oraz czterech filarach. Obiekt został oddany do użytku w 2004 roku.

Projekt uzyskał nagrodę II stopnia Ministra Transportu w konkursie za wybitne osiągnięcia twórcze w 2005 roku, oraz II nagrodę w przeglądzie „Projekt inżynierski roku 2004” organizowanym przez Izbę Projektowania Budowlanego.

mostu św. Rocha

Realizacja: Agencja WMC