Przystanek kolejowy Wałbrzych Śródmieście

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra – budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście

Zakres prac projektowych obejmował:

 • układ torowy wraz z odwodnieniem,
 • perony  i elementy małej architektury – 2 perony jednokrawędziowe dł. 300m , wiaty  peronowe łącznej długości 80 m .
 • windy peronowe ,
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • sieć trakcyjną,
 • przejście pod torami w km 71, 465 ,
 • elektroenergetykę ( oświetlenie peronów, wiat i przejścia podziemnego, zasilanie wind)
 • system informacji podróżnych ,
 • gazociąg średniego ciśnienia – śr. DN 350 i DE 225PE

Dokumentacja projektowa dla realizacji przedmiotowego zamówienia obejmowała nw. elementy składowe:

 • prace przedprojektowe (dokumentacja geodezyjna,  geologiczno – inżynierska  geotechniczna, oraz opracowania środowiskowe),
 • projekty budowlane wraz uzyskaniem  decyzji lokalizacyjnej i pozwoleń na budowę,
 • projekty wykonawcze ,
 • materiały przetargowe: STWIORB, Opis Przedmiotu Zamówienia dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Przedmiar robot)
 • certyfikację TSI PRM

Realizacja: Agencja WMC