Remont kanałów przeglądowych i budowa myjni całowagonowej w Zakładzie Realizacji Przewozów „PRAGA”

Opracowanie dokumentacji remontu kanałów przeglądowych i budowy myjni całowagonowej w Zakładzie Realizacji Przewozów „PRAGA"

Zakres prac niezbędnych do realizacji ww. zadania inwestycyjnego obejmował:

  • wykonanie prac przedprojektowych w zakresie wykonania mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych, inwentaryzacji budowlanej;
  • wykonanie kompletnych wielobranżowych  Projektów Budowlanych, Projektów Wykonawczych, Przedmiaru Robót Kosztorysów Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń dla Zadania I pn.: „Opracowanie dokumentacji remontu kanałów przeglądowych”;
  • wykonanie kompletnych wielobranżowych  Projektów Budowlanych, Projektów Wykonawczych, Przedmiaru Robót Kosztorysów Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Zadania II pn.: „Opracowanie dokumentacji budowy wewnętrznej myjni całowagonowej”;
  • uzyskanie dla w/w dokumentacji wymaganych uzgodnień i opinii oraz uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających rozpoczęcie i realizację robót budowlanych, w tym ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Realizacja: Agencja WMC