Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 na szlaku Zaryń – Piotrków Kujawski i stacjach Lipie Góry, Chełmce, Piotrków Kujawski

Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 na szlaku Zaryń – Piotrków Kujawski i stacjach Lipie Góry, Chełmce, Piotrków Kujawski

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory” dla części obejmującej wykonanie robót branży nawierzchniowej w torze 1 i 2 na szlaku Zaryń – Piotrków Kujawski i stacjach Lipie Góry, Chełmce, Piotrków Kujawski”

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zamówienia obejmowała wykonanie:

  • dokumentacji projektowej ( w tym projektu wykonawczego , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych) wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,
  • dokumentacji powykonawczej technicznej.

Ww. dokumentacja została wykonana w następującym zakresie:

  • układ torowy,
  • obiekty inżynieryjne,
  • urządzenia sterowania ruchem  kolejowym,
  • sieć trakcyjna,
  • układ drogowy.

 

Realizacja: Agencja WMC