Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory

Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory

Opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.:„Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice – Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor””

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zamówienia obejmowała wykonanie:

  • projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich wynikających z przepisów prawa: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,
  • dokumentacji powykonawczej technicznej.

Ww. dokumentacja została wykonana w następujących branżach:

  • sieci trakcyjnej w zakresie: rozmieszczenia konstrukcji wsporczych, doboru konstrukcji wsporczych, podwieszeń, fundamentów palowych (praca połączona z branżą konstrukcyjno-budowlaną), sieci powrotnej, profilacji, wymiany odłączników i sterowania odłącznikami sekcyjnymi, przebudowy zasilaczy kablowych i kabli uszyniających przy kabinie sekcyjnej, przebudowy systemu ochrony przeciwporażeniowej obiektów,
  • torowej i podtorzowej,
  • obiektów inżynieryjnych: mostu w km 1,352, mostu w km 1,452, wiaduktu w km 2,697, ściany oporowej w km 4,800, przepustu w km 5,067, przepustu w km 6,117, ściany oporowej w km 6,153.

 

Realizacja: Agencja WMC