Rozjazdy i posterunki w rejonie przystanku Michałowice

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabudowy rozjazdów i posterunku zapowiadawczego w rejonie przystanku osobowego Michałowice

W ramach zamówienia przewidziano:

 1. Wykonanie projektu budowy nowego posterunku zapowiadawczego w rejonie przystanku osobowego Michałowice mającego spełniać rolę posterunku odgałęźnego.
 2. Zabudowę rozjazdów w rejonie przystanku osobowego Michałowice w układzie trapezowym pojedynczym wraz z zasilaniem napędów zwrotnicowych, ogrzewaniem i oświetleniem.
 3. Zaprojektowanie systemu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kompatybilnego z istniejącymi urządzeniami srk z zapewnieniem możliwości sterowania zdalnego i miejscowego.
 4. Zaprojektowanie systemu urządzeń stacyjnych dla posterunku.
 5. Zaprojektowanie łączności zapowiadawczej dwukierunkowej powiązanej z istniejącym systemem łączności pomiędzy dyżurnymi ruchu posterunków Komorów-Michałowice oraz Michalowice-Warszawa Śródmieście WKD.
 6. Zaprojektowania łączności radiotelefonicznej w powiązaniu z istniejącym systemem radiołączności pomiędzy posterunkami ruchu Komorów-Michałowice i Michalowice-Warszawa Śródmieście WKD oraz pomiędzy posterunkami ruchu Komorów, Michałowice, Warszawa Śródmieście WKD, a pociągami znajdującymi się na odcinku Komorów-Warszawa Śródmieście WKD.
 7. Zaprojektowanie przebudowy sieci trakcyjnej w obrębie posterunku zapowiadawczego wraz z odłącznikami.
 8. Wykorzystanie istniejącego budynku kasy biletowej zlokalizowanej w sąsiedztwie peronu nr 1 przy torze nr 2 w celu zaadaptowania dla potrzeb posterunku dyżurny ruchu.
 9. Zaprojektowanie systemu zasilania w energię elektryczną obiektów znajdujących się w obrębie posterunku zapowiadawczego w układzie trójfazowym 230/400V przy zapewnieniu dostaw z zasilania podstawowego – kolejowego (z sieci WKD) oraz z zasilania rezerwowego – miejskiego (PGE Obrót S.A).
 10. Zabudowę sieci transformatorowej wyposażonej w obwody srk, elektryczne ogrzewania rozjazdów, oświetlenie terenu, ogrzewanie pomieszczeń dyżurnego ruchu).
 11. Zabudowę semaforów wjazdowych dla projektowanego posterunku zapowiadawczego.
 12. Zaprojektowanie możliwości ręcznego przestawiania zwrotnic i ich zabezpieczenia po rozbudowaniu rozjazdów w torach 1 i 2.
 13. Zaprojektowanie zabudowy elektrycznego ogrzewania rozjazdów urządzeń EOR z możliwością ręcznego włączania.

Realizacja: Agencja WMC