Wiadukt Dolna Wilda – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy

Wiadukt Dolna Wilda – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy

W ramach zamówienia:
1) Wykonano projekt budowlany na budowę nowego wiaduktu tramwajowego wraz z linią tramwajową na dojazdach, siecią trakcyjną i oświetleniem na wiaduktach drogowych, dojazdach i pod obiektami, zasilaniem placu budowy i zaplecza w energię elektryczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę;
2) Wykonano projekt wykonawczy nowego wiaduktu tramwajowego wraz z linią tramwajową na dojazdach, siecią trakcyjnąi oświetleniem na wiaduktach drogowych, dojazdach i pod obiektami;
3) Sporządzono dokumentację powykonawczą i geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej dla wiaduktu tramwajowego wrazz linią tramwajową na dojazdach, siecią trakcyjną oraz dla oświetlenia na wiaduktach drogowych, dojazdach i pod obiektami.

Wiadukt Dolna Wilda

Realizacja: Agencja WMC