Wykonane kompletnej dokumentacji przebudowy Zajezdni Tramwajowej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 110

Wykonane kompletnej dokumentacji przebudowy Zajezdni Tramwajowej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 110

Wykonano kompletną dokumentację przebudowy Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Pełniono nadzór autorski sprawowany podczas realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zakres opracowanej dokumentacji:

 • koncepcja z uzyskaniem decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej w trybie Euro 2012,
 • projekt budowlany z pozwoleniem na budowę oraz uzyskaniem opinii i uzgodnień,
 • projekt wykonawczy,
 • przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWIORB).

W ramach modernizacji przebudowano:

 • 2 hale zajezdni ( tj. hali zajezdni i hali myjni),
 • układ torowy, w tym tory komunikacyjne i postojowe z siecią trakcyjną,
 • układ drogowy,
 • infrastruktura w zakresie sieci sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, cieplnych, odwodnieniowych i wodociągowych.

Dokumentację przygotowano z podziałem na branże:

 • torową,
 • elektryczną,
 • drogową, instalacyjną,
 • inne branże, których występowanie w projekcie budowlanym i wykonawczym wynikało z uwarunkowań realizacyjnych na szczególnych odcinkach oraz zagospodarowanie terenu wraz z gospodarką zielenią.

Przebudowa zajezdni wynikała z konieczności dostosowania jej potencjału do właściwej obsługi nowego taboru tramwajowego. Stan techniczny zajezdni nie odpowiadał aktualnym potrzebom.

Wykonane kompletnej dokumentacji przebudowy Zajezdni Tramwajowej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 110

Realizacja: Agencja WMC